1. در سایت "پروفایل" رو اتنخاب می کنید

2. در قسمت "آدرس ها" میتونید آدرس جدید وارد کنید و یا آدرس های قبلی خودتون رو ویرایش کنید