هر شماره مختص یک کاربر است، در صورت نیاز به تغییر شماره میتونید یک حساب کاربری جدید بسازید