شما میتونید با پیگیری لحظه ای سفارش خود، تا قبل از تایید نهایی، سفارش رو لغو کنید

امکان حذف تعدادی از کالاها نیز در فاکتور شما وجود دارد .
لغو سفارش بعد از تایید نهایی، شامل جریمه می باشد و بصورت خودکار کارمزد کف قیمت از مبلغ پرداختی شما کسر می گردد و ما بقی مبلغ به حساب شما عودت داده می شود.

درصورتی که سفارش شما دارای خدمات تجمیع و بسته بندی هم باشد، این مبلغ به همراه کارمزد کف قیمت از مبلغ پرداختی شما کسر می گردد و ما بقی مبلغ به حساب شما عودت داده می شود.

درصورتی که درخواست لغو شما بعد از تحویل به واحد لجستیک باشد، کارمزد کف قیمت و هزینه ی تجمیع و بسته بندی (درصورت وجود) به همراه هزینه ی ارسال و هزینه ی بازگشت کالا به فروشنده از مبلغ پرداختی شما کسر و ما بقی مبلغ به حساب شما عودت داده می شود.

در تمامی شرایط عودت وجه بین 2 تا 7 روز کاری به طول می انجامد.