درصورتی که سفارش شما تا قبل از مرحله ی "منتظر بسته بندی" باشه امکان اضافه کردن محصول جدید به سفارش قبلی هست، در غیر اینصورت در قالب سفارش جدیدی برای شما ثبت می گردد.