خیر، هیچگونه محدودیتی در مبلغ سفارش وجود ندارد.

شما میتوانید سفارش خود را با هر مبلغی ثبت بفرمایید.