در این صورت فروشندگان برای آن جنس کالای جایگزینی رو پیشنهاد می دهند که در صورت تایید شما در فاکتورتون جایگزین میشه