خیر، کالاهایی که در حال حاضر موجود هستند امکان ثبت دارند