بله، بعد از ثبت سفارش از طریق سایت در هنگام انتخاب نحوه دریافت سفارش با انتخاب گزینه‌ی " مراجعه و دریافت حضوری " می توانید بعد از جمع آوری و تجمیع کالاهای سفارشتان با مراجعه به مرکز دریافت حضوری کالا، سفارش خود را دریافت کنید

در این حالت می بایست بعد از تایید قیمت سفارشتان مبلغ فاکتوراتان را بصورت اینترنتی پرداخت نمایید.