بله ، روز و بازه‌ی زمانی تحویل سفارش در بازه های صبح و عصر و کل روز تحت اختیار شماست

اما امکان تحویل راس ساعت معین مقدور نیست با این وجود تیم ارسال کف قیمت تمام تلاش خود رو می کند تا دقیقا در بازه ی زمانی انتخابی شما سفارش شما رو به دستتان برساند و در صورت هرگونه تاخیر احتمالی با شما تماس خواهد گرفت.