امکان هماهنگی برای ارسال بعدی از طریق تماس با پشتیبانی برای شما مقدور است

درصورتی که سفارش شما در زمان انتخاب شده ی شما ارسال گردد و شما حضور نداشته باشید لازم است جهت ارسال مجدد کالا هزینه ی ارسال مجدد را پرداخت نمایید.

درصورتی که سفارش شما با سرویس های اسنپ ارسال شده باشد و شما حضور نداشته باشید در ابتدا هزینه ی بازگشت کالا به مرکز دریافت به همراه میزان توقف سفیر در محل، از مبلغ پرداختی شما کسر  میگردد (این مبلغ با توجه به هزینه ی لحظه ای سرویس اسنپ می باشد ) و سپس بعد از هماهنگی با پشتیباتی علاوه بر هزینه ی بازگشت و توقف ، هزینه ی ارسال مجدد هم پرداخت می شود و سفارش شما مجددا برای شما ارسال می گردد.

غلط بودن آدرس کتبی، غلط بودن لوکیشن، خرابی زنگ، در دسترس نبودن و پاسخ ندادن به گوشی همراه و ... مانع از این امر نمی گردد.