در هنگام ثبت سفارش شما می توانید آدرس دیگری رو به عنوان تحویل گیرنده انتخاب کنید

تا زمانی که سفارش در حال آماده سازی می باشد،امکان تغییر زمان و نشانی تحویل وجود دارد و برای تغییر می بایست با تیم پشتیبانی کف قیمت تماس حاصل کرده و هماهنگی لازم رو انجام دهید.

اما درصورت گذشتن از مرحله‌ی آماده سازی امکان تغییر آدرس وجود ندارد.