1. در صورتی که "ارسال عادی" را انتخاب کنید، هزینه ی ارسال سفارش شما 30000 تومان است.
اگر تعداد اقلام، حجم یا وزن کل سفارش بیش اندازه ی عادی سفارش ها باشد، هزینه ی ارسال برای شما محاسبه میگردد و عنوان "ارسال سفارشات حجیم" به جای ارسال عادی به شما نمایش داده می شود.

2. در صورت انتخاب گزینه "ارسال فوری" یا "ارسال با اسنپ موتور" در همان لحظه بر اساس آدرس شما، قیمت لحظه ای اسنپ برای شما استعلام گرفته و به شما اعلام میشه.
3. در روش دریافت حضوری کالا هم طبیعتا بابت تحویل کالا نیاز به پرداخت مبلغی نخواهید بود.