مشتریان می بایستت در بازه ی زمانی انتخاب شده خود نسبت به دریافت کالا اقدام نمایند، در صورت عدم دریافت کالا تا 2 روز کاری بعد، سفارش شما بصورت خودکار لغو شده و هزینه ی پرداختی شما بعد از کسر 2% حق العمل کف قیمت به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد تا در خرید مجدد از آن استفاده نمایید.