خیر. امکان اعلام تاریخ انقضاء مواد خوراکی و لوازم بهداشتی وجود ندارد.

واحد نظارت کف قیمت تمامی تامین کننده ها و محصولات را تحت نظر داد

اما در هنگام دریافت سفارش در صورتی که تاریخ انقضای کالا ایراد داشته باشد کف قیمت متعد است تا کالای شما را تعویض کنند.