بازگشت کالا در صورت ایراد داشتن محصول چناچه مورد تایید واحد پشتیبانی کف قیمت قرار گیرد بر عهده ی کف قیمت می باشد و کاملاً رایگان است. در غیر اینصورت لازم است هزینه ی مرجوعی کالا پرداخت گردد.