خیر می توانید کد تخفیف خود رو برای استفاده‌ی دوستانتان برای انها بفرستید