امکان صدور فاکتور رسمی از طرف کف‌قیمت وجود ندارد.

به منظور استفاده از فاکتور می‌بایست به بخش "فاکتورهای من" میتوانید تمامی سوابق خرید های قبلی خود را مشاهده و درصورت نیاز پرینت بگیرید.